Kinesiolog

Hvad er en kinesiolog?

Hvad er en kinesiolog?

En kinesiolog er en alternativ behandler der arbejder ud fra en holistisk tilgang til mennesket og de problemer der kan opstå, hvad enten de synes at være fysiske eller psykiske.
En holistisk tilgang, betyder at vi arbejder ud fra et helhedssyn på klientens velbefindende og sammenhængen mellem krop,  sjæl og psyke og de påvirkninger man er udsat for fra omgivelserne.

Udgangspunktet for en kinesiolog er brugen af en muskeltest, som bruges til at identificere ubalancer i kroppens strukturelle, kemiske og følelsesmæssige energi.

Muskeltesten er et naturligt tilbagemeldingssystem, der modtager information via nerveveje og meridiansystemet i hjernen og kroppen.
Dette feedback-system giver øjeblikkelig adgang til den holistiske information, som din underbevidsthed indeholder.
Muskeltesten afslører hvis forskellige typer af stress har en skjult negativ effekt et eller andet sted i dit system.

Ud fra en grundig samtale om de problematikker klienten kommer med og de resultater muskeltesten fremviser, finder vi årsagen til de ubalancer der ligger til grund for klientens tilstand.

Den grundlæggende forudsætning for kinesiologi er, at kroppen har sin egen helbredende energi og gør sit bedste for at passe sig selv, men nogle gange behøver lidt hjælp til at opnå den optimale balance.
Kinesiologi kan derfor forstås som et system for naturlig sundhedspleje, som kombinerer muskeltest med principperne om kinesisk medicin for at fremme klientens velbefindende, energi og kropsfunktion.

Kinesiologen muliggør denne proces, ved at anvende en række blide men kraftfulde helbredende teknikker til forbedring af sundhed, trivsel og vitalitet.

En RAB godkendt kinesiolog har en omfattende uddannelse inden for fysiologi, anatomi, sygdomslære og psykologi.
Som RAB registeret kinesiolog er man underlagt Sundhedsstyrelsen krav for uddannelse, efteruddannelse, etik, god klinisk praksis, journalføring m.m.

Hvad kendetegner en kinesiolog?

 • En kinesiolog anvender den uddannende model.
 • Diagnosticerer, ordinerer eller behandler ikke uden autorisation.
 • Tror på den selvregulerende energi.
 • Betragter sig selv som en hjælper og underviser hen ad vejen.
 • Understøtter klientens bevidste deltagelse og udvikling.
 • Fuldfører træningsprogrammer i henhold til foreskrevne standarder – fortsætter sin uddannelse og udvikling.
 • Er professionel i al omgang med kolleger og klienter.
 • Respekterer fortrolighed.
 • Respekterer andres og egne grænser.
 • Respekterer menneskerettighederne.
 • Er fokuseret på muligheder frem for sygdom.
 • Værdsætter kvalitet.
 • Respekterer klientens valg.
 • Erkender, at en muskeltest indebærer et udsagn, men ikke erstatter at tænke og føle.
 • Erkender, at ansvaret under afbalanceringen er klientens.
 • Erkender, at muskeltesten ikke er beslutningen, men et valg, de inkluderer det at kunne træffe en beslutning.
 • Hverken dadler eller gør klient skyldig under sessionen.
 • Tror, at klientens energier vil blive harmoniserede og egen helbredskraft aktiveret.

En uddannelse til kinesiolog kan hjælpe dig til at skabe positive forandringer i dit liv, og give dig evner til at hjælpe dig selv og andre.
For yderlige spørgsmål er du velkommen til at kontakte os

Christina:  tlf. 25 77 48 47
Carl:  tlf. 51 37 16 88

Eller på email:

moc.l1586179853iamg@1586179853nelok1586179853sigol1586179853oisen1586179853ik1586179853

Vi ser frem til at høre fra dig.